Velkommen til RØA ØRE NESE HALS /

Midt i RØA SENTRUM

Dr. med. Per Gisle Djupesland har sin Øre-Nese-Hals-praksis med fylkeskommunalt driftstilskudd i Griniveien 6.

Vi takker for godt samarbeid med alle som henviser pasienter til oss.

Sammen med Dr. Djupesland, jobber  audiografer Heidi Maudal, Kari Anne Kilen og Janne Hallset Mykkelbost.

Vi har kort ventetid og god kapasitet på utredning av hørselsproblemer og tilpassing og oppfølging av høreapparater

Vi tilbyr utredning og behandling av:

– hørselsproblemer, tilpassing og oppfølging av høreapparater, øresus og svimmelhet

– allergi, nesetetthet og bihuleplager

– halsonde, snorking og heshet

Kontakt oss på 22 13 15 00