Gradvis åpning fra 20. april

20.04.2020

Røa ØNH åpner gradvis for vanlig drift fra mandag 20 april.

Dersom du symptomer som gir mistanke om Coronavirus må du kontakte fastlege eller legevakt.

Dr. Per Djupesland