Om oss

Dr. med. Per Gisle Djupesland har sin Øre-Nese-Hals-praksis med fylkeskommunalt driftstilskudd i Tore Hals Mejdells vei 8.

Per Djupesland
Dr. Med. og spesialist i ØNH

Andreas S. Steinsvik
Dr. phD og spesialist i ØNH,
hode-hals-kirurgi og allergologi

Torunn Hansen
Legesekretær

Heidi Maudal
Audiograf

Kari Anne Kilen
Audiograf