Om oss

Per Djupesland
Dr. Med. og spesialist i ØNH

Torunn Hansen
Legesekretær

Heidi Maudal
Audiograf

Kari Anne Kilen
Audiograf